Photo Rating Website
Strona startowa Karol Imię karp koi Karol Frycz Kabina SPA
Katedra NMP Koszalin

aaaareggae wierszeaaaa

Temat: CAPPELLA GEDANENSIS w koszalińskiej Katedrze
CAPPELLA GEDANENSIS  w  koszalińskiej Katedrze
Koncert charytatywny na rzecz koszalińskiego hospicjum
sobota, 31 maja 2008 Katedra NMP, godz. 19.00
cegiełki - bilety o wartości 20, 30 i 50,- zł do nabycia w
CK 105, Filharmonii, Biurze TURYSTA ul Andersa , Agencji  Turystycznej  FORTE TRIP Galeria EMKA, w siedzibie Hospicjum ul Wojska Polskiego 13 i rzed Katedrą na 1 godzinę rzed koncertem.
Charytatywnie wystapi Zespół Muzyki Dawnej "Capella Gedanensis" od dyrekcją rof. Aliny Kowalskiej-Pińczak.
Koncert oprowadzi Andrzej Zborowski.
sobota, 31 maja 2008 Katedra NMP, godz. 19.00

http://www.koszalin24.info/smf/http://k ... /viewtopic. hp?p=72690#p72690
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=7612Temat: Willa Moderna (inwestycja przy ul. Szpitalnej )

Chodziło mi o Koszalin, wystarczy adres: obecny nr 1 Twojej rywatnej listy rankingowej:
W kategorii budownictwa mieszkaniowego
1. budynek mieszkalny wielorodzinny rzy ul. Harcerskiej 1 - arch. Beata Bartecka

W kategorii budownictwa użyteczności ublicznej:
1. zakrystia rzy katedrze NMP rzy ul. Wł. Laskonogiego 4 - racownia HS99

W kategorii budownictwa usługowego:
1. siedziba banku PKO BP - ul. Młyńska 20 - arch. Justyna Warzecha, Bartosz Warzecha
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=2898


Temat: Capella Gedanensis
"Capella Gedanensis w Katedrze"
Koncert charytatywny na rzecz koszalińskiego hospicjum

Katedra NMP, godz. 19.00
cegiełki o wartości 20, 30 i 50 zł do nabycia w hospicjum, biurze "Turysta", biurze turystycznym "Forte Trip' (Emka) i w Katedzre na godzine rzed koncertem.
Charytatywnie wystapi Zespół Muzyki Dawnej "Capella Gedanensis" od dyrekcją rof. Aliny Kowalskiej-Pińczak.
Koncert oprowadzi Andrzej Zborowski.
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=7364


Temat: koncert organowy 11.07.
42. Międzynarodowy Festiwal Organowy
11.07., godz.19.00
Katedra NMP
koncert z udziałem:
Matti Hannula(Finlandia) - organy
chóry olonijne
Kamila Orchowska-Hilla - sopran
Artur Janda - baryton
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej

W rogramie:
Renata Baszun "Tota Pulchra" (utwor napisany specjalnie dla  festiwalu)
Piotr Moss"Adagio III, Hymn apieski.

bilety w cenie 10 i 15 zł w biurze koncertowym FK lub rzed koncertem

info:MwK
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=7921


Temat: Umorzenie postępowania w sprawie Katedry
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmian.)

p o d a j ę d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
naprawie konstrukcji więźby hełmu i sygnaturki Katedry zlokalizowanej na działce nr 16 obręb ewidencyjny 21 przy ul. Zwycięstwa w Koszalinie.

decyzja o umorzeniu postępowania wydana została w dniu 09.08.2010r.

Postępowanie prowadzone było na wniosek:
Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
z siedzibą w Koszalinie ul. Bolesława Chrobrego 7

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości istnieje możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój 22 (I piętro), ul. Mickiewicza 26 w Koszalinie.
Prowadzący sprawę: mgr inż. arch. Kamila Borkowska – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Koszalin ul. Mickiewicza 26, pokój 22 (I piętro), tel. (094) 34 88 685

Data podania do publicznej wiadomości: Koszalin, 17 sierpnia 2010r.

GKO.II.KB.7624-75/10 (18.08.2010r. – 02.09.2010 r.)

Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=13738


Temat: Świętujemy 11 listopada
W najbliższą niedzielę, 11 listopada rzypada 89 rocznica odzyskania rzez Polskę niepodległości. W to jakże radosne święto czeka nas w Koszalinie cała masa atrakcji:

Już o godz. 10:00 w Katedrze w. NMP odbędzie się msza św.    ż:

Następnie o godz. 11:20 odbędzie się Manifestacja atriotyczna na Placu Zwycięstwa
     

Dowódca Garnizonu złoży meldunek, wygłoszone zostana okolicznościowe rzemówienia, złożone zostaną kwiaty od omnikiem Marszałka. Widowiskową część rogramu zapewni Orkiestra Sił Powietrznych w Koszalinie oraz defilada.

Imprezą towarzyszącą jest Rajd rowerowy "Miejscami Pamięci Narodowej", który rozpocznie się o godz. 11. Uczestnicy wezmą udział w uroczystości atriotycznej od omnikiem Marszałka, a następnie uczestnicy m.in. ojadą od omnik Powstańców Listopadowych na Górze Chełmskiej oraz wezmą udział w relekcji o łk. Sułkowskim i wkroczeniu olskich wojsk napoleońskich do Koszalina w 1807 roku.

KONIEC
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=5851


Temat: Obchody święta narodowego 3 Maja w Koszalinie
Prezydent Miasta Koszalina Mirosław Mikietyński i Dowódca Garnizonu WP w Koszalinie pułk dypl.  Andrzej Mentel mają zaszczyt zaprośić na uroczyste obchody Święta Narodowego 3 Maja które odbędą się dnia 3 maja 2007 r (czwartek) rzy omniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. (Ptac Zwycięstwa w Koszalinie)

Program uroczystości:
godz. 10  Uroczysta Msza Święta - katedra NMP
godz. 11-11.15 Przemarsz ulicą Zwycięstwa z katedry na Plac Zwycięstwa od omnik Marszałka J.Piłsudskiego
godz. 11.20 Uroczystości atryiotyczne na Placu Zwycięstwa:
                okolicznościowe rzemówienia
                część artystyczna
                składanie kwiatów
                defilada
godz.12.10 Majówka w ogrodach Klubu Garnizonowego ul. Andersa 32

Koszalin. l

Więcej szczegółów brak  czyli obchody takie same jak w latach oprzednich - standard 
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=3630


Temat: Czy w Koszalinie brak obiektów .....
- Katedra z oczątków XIV w. Niepokalanego Poczęcia NMP (ul. Zwycięstwa / Rynek Staromiejski). Trzynawowa bazylika wzniesiona w latach 1300-1333, chrzcielnica z XIII w. w rzedsionku oraz neogotyckie organy (1899r.),

- Gotycka kaplica Św. Gertrudy (ul. Modrzejewskiej / ul. Połczyńska) - wzniesiona w 1383 roku, nosząca lady wpływów architektury skandynawskiej. Obecnie ełni funkcję kocioła arafii ewangelicko-augsburskiej .w. Jezusa Dobrego Pasterza,

- Gotycka kaplica Św. Trójcy (ul. Mickiewicza) - rzebudowana w latach 1602-1609 na kaplicę zamkową. Obecnie ełni funkcję cerkwi .w. Zanięcia Przenajwiętszej Bogurodzicy,

- Neogotycki kociół Św. Józefa (ul. Krzywoustego), 1869 r,

- Góra Chełmska - orodek kultu maryjnego i miejsce ielgrzymkowe, znajdują się tam fragmenty dawnych obiektów sakralnych i kultowych. Na szczycie wieża widokowa z 1888 roku. Kaplica Sanktuarium Przymierza z obrazem Matki Boskiej o Trzykroć Przedziwnej. Kaplica wywięcona rzez Jana Pawła II,

- Gotycka kamienica z XIV w. zwana "Domkiem Kata", ul. Grodzka, obecnie siedziba Teatru Propozycji "Dialog",

- Kamienica gotycka z XV w. (obecnie Pałac Ślubów, ul. Dąbrówki),

- Kamienica z XVI w., ul. Bolesława Chrobrego 6,

- Pałac Młynarzy z lat 1890-1897, ul. Młyńska/ ul. Podgrodzie, obecnie siedziba Muzeum. Są to dwa budynki: ałac i wybudowany w 1842 roku młyn wodny na Dzierżęcince. W 1924 roku uruchomiono, działającą do dzi elektrownię,

-Pałac eklektyczny z 1890 r. - zbudowany na siedzibę Rejencji Pruskiej, obecnie Komenda Miejska Policji w Koszalinie (ul. Słowackiego),

- Zabytkowy budynek ul. Mickiewicza, zbudowany na miejscu dawnego zamku w latach 1820-1825 (mylnie nazywany zamkiem), był siedzibą Sądu Rejencji Koszalińskiej,

- Budynek Poczty Głównej w Koszalinie (ul. Andersa), neogotycki budynek wzniesiony w 1884r,

- Zabytkowy budynek secesyjny z 1906 roku (ul. Modrzejewskiej), obecnie siedziba Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie,

- fragmenty murów obronnych z XIII/XIVw., ul.Marii Ludwiki/ ul. Młyńska.

za www.zrot.gryfnet. l/gminy. hp?gm=48&m=m3&lg=pl
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=190


Temat: 90 lat pamięci
Po 123 latach niewoli, 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. W sposób szczególny w Koszalinie świętowano wczoraj 90. rocznicę tego wydarzenia. Program uroczystości zawierał koncerty chórów, uroczyste rzemówienia, wręczanie odznaczeń, apel i złożenie kwiatów od omnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Główne uroczystości święta 11 listopada rozpoczęły się o godz. 10 mszą w katedrze NP NMP. Dalsza część miała już miejsce na lacu Zwycięstwa. Po złożeniu meldunku, odniesieniu flagi aństwowej i odegraniu hymnu aństwowego, nastąpiła zmiana wartowników na osterunku honorowym rzy omniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
– Polsko nie jesteś ty już niewolnicą! Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z lochu, co był twą stolicą lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem – cytował wiersz Leopolda Staffa, rowadzący uroczystość Andrzej Zborowski.
Po ierwszej części wojskowej, nastąpiła część artystyczna w wykonaniu Chóru Katedralnego Cantate Deo od dyrekcją Mirelli Telińskiej, oraz Chóru Politechniki Koszalińskiej od dyrekcją Marka Bohuszewicza.
Kolejnym unktem uroczystości było rzemówienie rezydenta Koszalina Mirosława Mikietyńskiego, który składał hołd owstańcom, narodowym wieszczom i założycielom Drugiej Rzeczypospolitej. – Każdego roku, 11 listopada, z całą mocą uświadamiamy sobie obowiązki względem Ojczyzny. Czujemy ciężar odpowiedzialności za Niepodległość. Najważniejsza nauka, jaką czerpiemy z tamtego okresu sprzed 90 laty – to nie marnować szans i nie tracić czasu, a sprzyjającą sytuację międzynarodową wykorzystać jak najlepiej – rzemawiał rezydent Mirosław Mikietyński.
Był też czas na wyróżnienia i odznaczenia. W wyrazie amięci o obywatelach olskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i ółnocnej Rosji, ostanowieniem Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego wręczono Krzyże Zesłańców Sybiru. Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego udekorowano Sztandar 8. Pułku Obrony Przeciwlotniczej. Były także wyróżnienia Związku Inwalidów Wojennych RP, oraz wiele innych.
Dokładnie o 12.30 rozpoczął się uroczysty apel amięci, oddano otrójny salut z karabinów i armat.
– Sięgamy do skarbnicy cnót naszych walecznych rzodków, rzywołujemy amięć bohaterów owstań narodowych, twórców czynu 11 listopada i obrońców uzyskanej niepodległości, wspominamy żołnierzy ól bitewnych II wojny światowej i odziemia niepodległościowego. Oddajmy cześć tym, dzięki którym o 123 latach odrodziła się niepodległa Polska, jak również wszystkim, którzy bronili odzyskanej niepodległości krwią i życiem – apelował kapitan Zbigniew Izraelski z 8. Pułku Obrony Przeciwlotniczej.
Uroczystość na lacu Zwycięstwa kończyła ceremonia składania kwiatów od omnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Później zaproszono wszystkich do sali wystawowej koszalińskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej na otwarcie wystawy – ‟Koszalin 1945-1950. Historia na nowo odkryta”, a następnie na grochówkę do ogrodów Klubu Garnizonowego.
Jarosław Mroczek
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=8838


Temat: Kto będzie nowym rzecznikiem prezydenta?
Ja jestem za bardzo doświadczonym kandydatem.
Bardziej doświadczonego niż Robert Dziemba nie ma.

CV
Data i miejsce urodzenia:
11 listopada 1981 roku, Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
Wykształcenie:
magister politologii
2006 doktorant - rozpoczęcie realizacji pracy doktorskiej na Instytucie Politologii UMK w Toruniu

2001-2006 student Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, specjalizacja: doradztwo polityczne i medialne

1999-2001 Zespół Szkół Społecznych im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu
1996-1999 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Doświadczenie zawodowe:


Okres zatrudnienia
Nazwa firmy
Stanowisko/a
Zakres obowiązków

2007 do dziś
e-MIASTO
redaktor
prowadzący projekt
wykreowanie nowego medium na rynku kołobrzeskim,
odpowiedzialność za projekt i jego interaktywność oraz konkurencyjność


2006 do dziś
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, W/Z Kołobrzeg

wykładowca

prowadzenie zajęć, opieka nad kołem naukowym2006 do dziś


Instytut Politologii
UMK w Toruniu


administrator
strony internetowej
zarządzanie informacją, produkcja materiałów i zamieszczanie ich na stronie, obsługa forum studentów
2005 do dziśPRO MEDIA


współwłaściciel,
dyrektor
kreatywny

Opracowywanie
i nadzór realizacji
projektów Public Relations, doradztwo z zakresu PR oraz prawa prasowego i autorskiego, doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi


2005 do dziś
„Gość Niedzielny”
dodatek koszalińsko-kołobrzeski

korespondent
publikacja zleconych
materiałów i zdjęć2005 do dziś


Radio Kołobrzeg


dziennikarz
montaż i realizacja audycji, prowadzenie rozmów na żywo, retransmisja sesji samorządu, współprodukcja serwisu informacyjnego

2005 do dziś
Kołobrzeskie Zeszyty Dziennikarskie
redaktor naczelny
kreacja zawartości pisma oraz strony internetowej


2004 do dziś

Kulisy Kołobrzeskie
dziennikarz,
felietonista
pisanie artykułów i felietonów, wykonywanie fotografii

2004 do dziś
TVN 24
współpracownik
realizacja materiałów


2003-2005

Telewizja Kablowa Kołobrzeg
dziennikarz,
reporter,
wydawca,
producent
produkcja materiałów do serwisu informacyjnego, wydawca „Wydarzeń Dnia”,

producent audycji tv

2002
KWW „My Mieszkańcy”
rzecznik prasowy
obsługa medialna komitetu

2002
Gazeta Kołobrzeska
dziennikarz
zbieranie i publikacja materiałów i zdjęć

2000-2001
Kulisy Kołobrzeskie
dziennikarz
zbieranie i publikacja materiałów i zdjęć

2000
Miejski Ośrodek Kultury
rzecznik prasowy „Interfolku”
współpraca z mediami, obsługa medialna imprezy

1999 - 2001
„Łomot”
współpracownik
publikacja materiałów i zdjęć


1998
„Kołobrzeskie Duchy Czasu”
kwartalnik
historyczny

redaktor naczelny
kreacja zawartości pisma, pisanie artykułów1997-2001


Radio Kołobrzeg


współpracownik
realizacja stałych audycji muzycznych:
„Elektroniczne tułaczki” i „Bezsenne noce z Radiem Kołobrzeg”1996 do dziś

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP przy Bazylice w Kołobrzegu


pierwszy
organista
gra na organach, uświetnianie muzyczne uroczystości, opieka nad instrumentem, współpraca przy Festiwalu „Muzyka w KatedrzeDziałalność w stowarzyszeniach:
od 2007 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

od 2006 r. prezes Kołobrzeskiej Grupy Badawczej

od 2006 r. prezes Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kołobrzegu

od 2005 do 2006 r. przewodniczący Koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kołobrzegu
od 2004 r. wiceprezes Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Języki obce:
angielski – biegle w mowie i piśmie
francuski – komunikatywnie

Kursy i szkolenia:
2003-2004 uczestnik kursu języka angielskiego (poziom Intermediate) w Instytucie Języków Obcych „School by the Sea” w Kołobrzegu
2001-2002 uczestnik kursu dziennikarstwa w Europejskiej Szkole Kształcenia Korespondencyjnego w Poznaniu
1995-1996 uczestnik kursu organistowskiego w Koszalinie

Stosunek do służby wojskowej: uregulowany (szeregowy rezerwy)
Źródło: forum.tkk.pl/engine/viewtopic.php?t=16555reggae wiersze

Designed By Royalty-Free.Org